MÁY PHÁT ĐIỆN

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Generator sets
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
527
C66D5
66 KVA
1500
2
522
NTTA 855
465 HP
1800
3
468
YZC60RSC
30-42-60 kva
4
467
KTA19-G4
500 KVA
1500
5
462
SR4B
2000kW
1800RPM
6
460
P1144K1
42.5kVA
1500RPM
7
459
Denyo DCA-600 SPM
550kVA
1500RPM
8
448
G2500PXNE
2500KVA
1500RPM
9
447
20V4000G43
2500kW
1800RPM
10
428
KTA50-G9
1500 kW
1800RPM
11
429
S12R-PTA
1275 kVA
1500RPM
12
427
3508
1000 kVA
1500RPM
13
425
QST30-G4
1121 kVA
1500RPM
14
423
KTA38G5
1000 kVA
1500RPM
15
415
KTA50-G8
1915HP
1500RPM
« 1 2 »
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear