MÁY PHÁT ĐIỆN

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Generator sets
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
531
3MW
3550KVA
1200
2
3
530
APD175C
160 KVA
1500
4
527
C66D5
66 KVA
1500
5
522
NTTA 855
465 HP
1800
6
468
YZC60RSC
30-42-60 kva
7
467
KTA19-G4
500 KVA
1500
8
462
SR4B
2000kW
1800RPM
9
460
P1144K1
42.5kVA
1500RPM
10
459
Denyo DCA-600 SPM
550kVA
1500RPM
11
448
G2500PXNE
2500KVA
1500RPM
12
447
20V4000G43
2500kW
1800RPM
13
428
KTA50-G9
1500 kW
1800RPM
14
429
S12R-PTA
1275 kVA
1500RPM
15
427
3508
1000 kVA
1500RPM
« 1 2 »
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear