MÁY PHÁT ĐIỆN

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Generator sets
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
523
B32
5760 KW
720
2
522
NTTA 855
465 HP
1800
3
468
30-42-60 kva
4
467
KTA19-G4
500 KVA
1500
5
462
SR4B
2000kW
1800RPM
6
460
P1144K1
42.5kVA
1500RPM
7
459
Denyo DCA-600 SPM
550kVA
1500RPM
8
275
12V25SG
2579kVA
1000RPM
9
448
G2500PXNE
2500KVA
1500RPM
10
447
20V4000G43
2500kW
1800RPM
11
428
KTA50-G9
1500 kW
1800RPM
12
429
S12R-PTA
1275 kVA
1500RPM
13
427
3508
1000 kVA
1500RPM
14
425
QST30-G4
1121 kVA
1500RPM
15
423
KTA38G5
1000 kVA
1500RPM
« 1 2 »
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear