Đã qua sử dụng

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Used
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
463
FC70H/5
24 tons
2
426
BM800G
80 tons
3
424
LR 1300 SXW
300T
4
387
DYNAPAC CA3500D
119kW
5
420
EX1800-3
746kW
1000RPM
6
384
CKS2500
250 tons
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear