Đã qua sử dụng

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Used
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
462
SR4B
2000kW
1800RPM
2
427
3508
1000 kVA
1500RPM
3
271
3508
1000kVA
4
345
3608
3150kVA
1000RPM
5
347
3508B
1100kVA
1100RPM
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear