CÁC THIẾT BỊ

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Equipments
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
463
FC70H/5
24 tons
2
439
SW-10-PHN-400
15000 kVA
1500RPM
3
426
BM800G
80 tons
4
424
LR 1300 SXW
300T
5
422
16000
400 T
6
387
DYNAPAC CA3500D
119kW
7
420
EX1800-3
746kW
1000RPM
8
384
CKS2500
250 tons
9
353
FD350
35 Tons
10
265
320BLN
11
266
325LN
12
267
323DLN
13
268
330D
14
312
972H
15
313
938G
« 1 2 »
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear