động cơ thủy

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Products
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
512
1L
Malaysia
Contact
2
511
1L
Malaysia
Contact
3
432
QSK50-M
1700 HP
1800RPM
4
428
KTA50-G9
1500 kW
1800RPM
5
429
S12R-PTA
1275 kVA
1500RPM
6
427
3508
1000 kVA
1500RPM
7
425
QST30-G4
1121 kVA
1500RPM
8
415
KTA50-G8
1915HP
1500RPM
9
413
16V34HLX
7789kWe
600RPM
10
412
QST30G4
1000kVA
1800RPM
11
321
GEP200
200kVA
1500RPM
12
400
L20-710G4B
4475kVA
900RPM
13
286
KTTA50-G2
1500kW
1800RPM
14
363
QST30-G1-NR1
750kW
1800RPM
15
380
KTA50-G3
1375kVA
1500RPM
« 1 2 3 4 5 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear