động cơ thủy

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Products
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
527
C66D5
66 KVA
1500
2
526
S6R2-T2MPTK3L
759 KW/ 1018 HP
1406
3
525
S6R-T2MPTK
470 KW/ 630 HP , 605 KW / 811HP
1600 /1800
4
524
S6B3-T2MPTK2L
448KW/601HP
2001
5
522
NTTA 855
465 HP
1800
6
468
YZC60RSC
30-42-60 kva
7
467
KTA19-G4
500 KVA
1500
8
521
KTA38-D(M1)
1000 KVA
1500 RPM
9
466
S16R
10
462
SR4B
2000kW
1800RPM
11
461
S12R-MPTA
880kW
1600RPM
12
460
P1144K1
42.5kVA
1500RPM
13
459
Denyo DCA-600 SPM
550kVA
1500RPM
14
458
S6U-C2MPTK
680kW/912HP
1100RPM
15
457
S16R2-T2MPTK
1450kW/1944HP
1350RPM
« 1 2 3 4 5 »
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear