động cơ thủy

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Products
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
531
3MW
3550KVA
1200
2
3
530
APD175C
160 KVA
1500
4
529
5
528
KTA50M2
1800 HP
1900
6
527
C66D5
66 KVA
1500
7
526
S6R2-T2MPTK3L
759 KW/ 1018 HP
1406
8
525
S6R-T2MPTK
470 KW/ 630 HP , 605 KW / 811HP
1600 /1800
9
524
S6B3-T2MPTK2L
448KW/601HP
2001
10
522
NTTA 855
465 HP
1800
11
468
YZC60RSC
30-42-60 kva
12
467
KTA19-G4
500 KVA
1500
13
521
KTA38-D(M1)
1000 KVA
1500 RPM
14
466
S16R
15
462
SR4B
2000kW
1800RPM
« 1 2 3 4 5 »
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear