động cơ thủy

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Products
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
537
DCA-30SPX
30 KVA
1500
2
357
KTA38G5
1300 Hp
1500
3
536
NTA855G2
300KW
1800
4
535
KTA38G5
1000 KVA
1500
5
534
S12R-MPTA
1375KVA
1800
6
533
12V2000M70
1070 HP
2100
7
532
G3516
1025 KVA
1200
8
531
3MW
3550KVA
1200
9
530
APD175C
160 KVA
1500
10
529
11
528
KTA50M2
1800 HP
1900
12
527
C66D5
66 KVA
1500
13
526
S6R2-T2MPTK3L
759 KW/ 1018 HP
1406
14
525
S6R-T2MPTK
470 KW/ 630 HP , 605 KW / 811HP
1600 /1800
15
524
S6B3-T2MPTK2L
448KW/601HP
2001
« 1 2 3 4 5 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear